Gửi một tin nhắn!

Các sản phẩm phần cứng, máy chủ hệ thống datacenter

634

Liên hệ

Mã sản phẩm:
GC_24142
Tình trạng:
Đang còn hàng

Mô tả:
Tư vấn đầu tư, thi công và hỗ trợ vận hành, mua sắm chuyển giao các giải pháp liên quan đến trung tâm dữ liệu, datacenter lớn

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?