Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

Triển khai Vportal cho 13 huyện và thành phố tỉnh Quảng Ninh

2025  Lượt Xem

Vinet thực hiện triển khai Vportal cho 13 huyện và thành phố tỉnh Quảng Ninh

Dự án: “Nhân rộng mô hình Trung tâm Thông tin - Thư viện điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều ra 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Giữa đại diện công ty cổ phần Vinet và sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Dự án là một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một trong những chính quyền điện tử dẫn đầu cả nước.

Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?